Het Wijstnijlvirus - Wat is het Westnijlvirus en hoe herken je het?

Het Wijstnijlvirus

Het westnijlvirus

De laatste week/weken hoor ik de term ‘Westnijlvirus’ steeds meer voorbijkomen in de paardenwereld. Droes is voor mij een bekende ziekte, maar deze kende ik nog niet. Als ik iets nog niet ken, dan wil ik er graag meer over weten. Als de paardenvrouw zocht ik voor jullie uit wat het precies is en wat het inhoudt.

Wat is het Westnijlvirus?

Het Westnijlvirus is een virus dat door muggen wordt overgebracht en ziekte kan veroorzaken bij zowel mens als dier. Het heeft een incubatietijd van drie tot vijftien dagen, daarop volgt een korte periode waarbij lage hoeveelheden virus in de bloedbaan circuleren. De oorsprong van het virus ligt in Afrika, maar inmiddels vind je het ook al in andere delen van de wereld zoals Azië, Noord- en Zuid-Amerika en in delen van Europa.

Symptomen van het virus

Bij een paard kan een infectie met het virus symptoomloos verlopen, maar er kunnen ook algemene symptomen voorkomen zoals sloomheid, koorts, niet eten of een lichte koliek. In sommige gevallen (ongeveer 10%) kunnen er neurologische symptomen optreden. Dit uit zich in spiertrillingen, gedragsveranderingen en ataxie (verminderde coördinatie). De spiertrillingen vind je meestal rond de neus en ogen van het paard. Ongeveer 70% van de paarden die neurologische symptomen hebben verbeterd. In het ergste geval kunnen paarden verlamd raken en daardoor komen te overlijden of moeten worden geëuthanaseerd. Herstel van het virus kan maanden duren en er kunnen restverschijnselen overblijven, zoals bijvoorbeeld ataxie. Bij een besmetting speelt de weerstand van het paard een belangrijke rol, maar ook de mate van besmetting. Het virus kan middels een bloedonderzoek worden vastgesteld.

Verspreiding

Zoals eerder benoemd, verloopt de verspreiding van het virus via muggen. Wij mensen en paarden kunnen dus geïnfecteerd raken als wij gestoken worden door een besmette mug. Het virusreservoir vind je in vogels. Besmette vogels hebben dusdanig veel van het virus in hun bloed zitten dat het, als een mug een besmette vogel steekt, via de mug kan worden overgedragen. Paarden en mensen zijn eindgastheren, dat betekent dat zij nooit zoveel van het virus via een mug kunnen krijgen, dat we besmettelijk worden voor anderen.

Preventie van het Westnijlvirus

Het voornaamste dat je kan doen in het voorkomen van dit virus is het vaccineren van het paard en het zoveel mogelijk voorkomen van muggenbeten. Dat laatste kun je zo goed mogelijk proberen met insectwerende middelen en een vliegendeken. Daarnaast vind je vaak veel muggen bij stilstaand water, probeer dit zo goed mogelijk te voorkomen door te zorgen dat het stromend water wordt. Enige tijd geleden is er een uitbraak geweest in Amerika en sindsdien bestaat er een vaccinatie tegen het virus. Mocht je met je paard veel naar het buitenland reizen, dan wordt het aangeraden om deze vaccinatie te gebruiken. Het virus kan zomaar in Nederland voorkomen door de warme, vochtige zomers die we hier steeds meer zien.

Een voorbode van het Westnijlvirus kan plotselinge vogelsterfte zijn. Mocht je dit aantreffen, dan doe je er goed aan om er een melding van te maken.

Voor meer informatie raad ik je aan om de informatie van GD-diergezondheid te lezen.

Bronnen: KNHS & GD-Diergezondheid

In dit artikel

Andere artikelen